СЪОБЩЕНИЕ за получаване на стипендии през I срок на учебната 2021/2022 г.