Дезинфекция в двете сгради

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  

  Информираме всички родители, че в СУ“Н.Й.Вапцаров“ – гр.Царево ежедневно се извършва дезинфекция по алгоритъм, като стриктно се съблюдават насоките на Министерството на здравеопазването за работа в системата на училищното образование, както и Правилника за работа в СУ“Н.Й.Вапцаров“ – гр.Царево в условията на    COVID – 19.

    Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в страната в двете сгради на СУ“Н.Й.Вапцаров“ – гр.Царево ще бъде извършена щателна дезинфекция с цел учениците и учителите, завръщайки се след есенната ваканция, да работят в максимално безопасна среда.

 

     ОТ РЪКОВОДСТВОТО

       НА СУ“Н.Й.ВАПЦАРОВ“ – ГР.ЦАРЕВО

Прикачени документи

Съобщение дезинфекция