съобщение смяна на учебните занятия от 30.11.2020 год.