СЪОБЩЕНИЕ - РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 8 - 12 КЛАС

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

НА 23.09.2020 ГОДИНА / СРЯДА/

 

ОТ 17.30 ЧАСА ВЪВ ФИЗКУЛТУРНИЯ САЛОН

 

НА ОСНОВНАТА СГРАДА НА СУ“НИКОЛА ЙОНКОВ

 

ВАПЦАРОВ“ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

 

ЗА ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 8 – 12 КЛАС

 

/ПРИСЪСТВИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО/