За патронния празник ученици от 3 - в клас четоха и рецитираха стихове на Вапцаров.

https://read.bookcreator.com/90Tdo8Z051gLFPkkOdXlDHpkYgy2/JhV2LKr3QiGXIIi4Omyv_A?fbclid=IwAR0jlwMSe6E_uWFeO9obtK2aRWAvSX9Gct67YEUrjgUoG_pLGu8FONQQPeA