Учениците от втори "в" клас  с  класен ръководител Таня Симеонова, почетоха паметта на националният ни герой- Васил Левски. Те изработиха табло,четоха и рецитираха стихотворения и откъси от книги посветени на Апостола, нарисуваха портрет на Левски и попълниха работен лист, в който отговориха на въпроси свързани с живота и делото на Васил Иванов Кунчев.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Write to Таня Симеонова