Родителската среща за 1 клас ще се проведе на 10.09.2020г от 17:30ч във физкултурния салон СУ "Н. Вапцаров". Маските са задължителни!