Резултати анкета родители

           СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

  “НИКОЛА  ЙОНКОВ  ВАПЦАРОВ” ГР. ЦАРЕВО

     (0590 5 20 18 Директор;  5 20 13 Зам.директор;

              5 20 31 Канцелария  6 0590 5 20 18

 

 

 РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТА ПРОВЕДЕНА СРЕД РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В СУ“Н.Й.ВАПЦАРОВ“ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА

 

 

        На 11.11.2020 г., във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в страната и на основание Заповед РД 09-2924/ 26.10.20г. на Министъра на образованието и науката, в СУ“Н.Й.Вапцаров“ гр.Царево бе проведена анкета сред родителите от начален, прогимназиален и гимназиален етап с цел проучване на нагласите им относно преминаване към обучение от разстояние в електронна среда при условията на чл.115 а ал.1 от ЗПУО

 

 Вследствие направената анкета се констатира следното:

 

 В начален етап :  216 от  родителите / 82%/ предпочитат детето им да се обучава в дневна форма, присъствено, в училище, 48 от родителите /18%/  предпочитат детето им да се обучава в електронна среда от разстояние.

 

В прогимназиален етап :  151 от  родителите / 73 %/ предпочитат детето им да се обучава в дневна форма, присъствено, в училище, 58 от родителите /27%/  предпочитат детето им да се обучава в електронна среда от разстояние

 

В гимназиален етап :  110 от  родителите / 49 %/ предпочитат детето им да се обучава в дневна форма, присъствено, в училище, 118 от родителите /51 %/  предпочитат детето им да се обучава в електронна среда от разстояние

 

 

 

  От ръководството