"Пролет моя, моя бяла пролет.........."
Един по-различен патронен празник на нашето училище............