ПРИКЛЮЧИ ПЪРВА  ФАЗА  НА    ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ  ПРОЕКТ

„ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ“

 

      През месец октомври на настоящата учебна година в СУ“Н.Й.Вапцаров“ – гр. Царево стартира вътрешноинституционален проект на тема „Професионално ориентиране и кариерно развитие на учениците“ с ръководители Даниела Фелонова - директор на училището, Диляна Петкова - зам.– директор, Магдалена Георгиева – педагогически съветник и Марийка Радкова – преподавател по информационни технологии. 

       Целта на проекта е подпомагане на учениците в избора им на професия и учебно заведение след завършване на средното образование.

        Дейностите включват проучване на интересите на учениците, срещи с представители на различни професионални области и бивши възпитаници на училището - реализирани и работещи, тренинги, консултации и презентации на професии, състезания.

              На 26. 10. 2022г. се проведе първото събитие по проекта на тема „Морски професии“, свързано с Международния ден на Черно море – 31 октомври. Гости на мероприятието бяха Яна Кирязова – преподавател по история и цивилизации, която запозна учениците с морските професии от древността до днес, Таня Иванова – служител в ГКПП – гр. Царево и инж. Александър Карагогов, който разказа за  подводния риболов и показа необходимата екипировката.

      Част от мероприятията по проекта беше съвместна инициатива  с Компания „Фесто Производство“ -  „Инженери в час“ на 02. 12. 2022 г., където се представи инженерната професия и възможностите й в съвременния дигитален свят. Представи се и новият пневматичен кобот- дело на Фесто. За хората и роботите учениците от СУ „Никола Йонков Вапцаров“- гр. Царево научиха благодарение на Ваня Петрова и Кристиян Дилов от Фесто, Кристиян Михайлов от ПАРА, Божидар Исаев и Константин Колев представители на TESY .

      През м. декември успешно приключи първата фаза на проекта. Достоен финал на дейностите беше проведеното Национално онлайн състезание под надслов „ Исторически аспекти и развитие на българския туризъм“, организирано от  инженер Тодор Христов – преподавател на професионалните паралелки  с професия „Сервитьор/ барман“ в училището. В надпреварата се включиха 17 училища и 102 участници от цялата страна.

   Предстои издаването на сборник с най-добрите творби, участвали в състезанието и награждаване на участниците.