Днес 23.04.2021г. стартира учатието на ученици от СУ ,,Н.Вапцаров“ – Царево в Проект “Стратегия за нулеви отпадъци: методи и прилагане в черноморския басейн"  / ZeroWasteBSB по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“. На учениците от начален етап бе представена презентация за разделно събиране на отпадъците и рециклирането им. С ентусиазъм и интерес децата участваха в практическата част - правиха опити за пречистване на вода и извършваха наблюдения през микроскоп.

 

Прикачени документи

video-1619595879.mp4