СУ“Н.Й.Вапцаров“ – гр. Царево стартира вътрешноинституционален проект на тема „Професионално ориентиране и кариерно развитие на учениците“, който ще бъде изпълнен в рамките на учебната 2022/2023 година.

        Разработването и дейностите по проекта ще се реализират от ученици от Ученическия съвет и клубовете по интереси  „Аз, изследователят“ и „Млад програмист“ с ръководители Диляна Петкова- зам.- директор на училището, Магдалена Георгиева – педагогически съветник и Мария Радкова – преподавател по информационни технолигии.

       Целта на проекта е подпомагане на учениците в избора им на професия и учебно заведение след завършване на средното образование.

        Дейностите включват проучване на интересите на учениците, срещи с представители на различни професионални области и бивши възпитаници на училището - реализирани и работещи, тренинги, консултации и презентации на професии.

         На 26. 10. 2022г. се проведе първото събитие по проекта на тема „Морски професии“ и е свързано с Международния ден на Черно море – 31 октомври. Гости на мероприятието бяха Яна Кирязова – преподавател по история и цивилизации, която запозна учениците с морските професии от древността до днес в нашия град, Таня Иванова – служител в ГКПП – гр. Царево и инж. Александър Карагогов, който разказа за  подводния риболов и показа необходимата екипировката.

          Госпожа Даниела Фелонова поздрави гостите и пожела на учениците и ръководителите  на проекта успешна реализация.