В периода 8.06-1.07.20 г учениците от групите "Подкрепа за успех" по математика с класен ръководител г-жа Керка Иванова продължиха обучението присъствено и изготвиха проест на тема "Пресмятане на периметъра и площта на помещения от сградата на СУ "Н.Й. Вапцаров"