Днес децата от 1 а, б, в, клас присъстваха на представянето на детската книжка "Приключенията на врабчето Незабравко" от Маргаритка Благоева. Слушаха с интерес, зададоха своите въпроси и прочетоха част от историята на Незабравко.