ПОКАНА за откриване на учебната година - 15.09.2022 г.