Община Царево организира почистване на крайбрежието на Корал – плаж за природосъобразен туризъм
      Над 100 деца от Царево и Лозенец се включиха в инициативата по почистване на плаж Корал. На 08.06.2021 г. Община Царево, партньор по Проект “Стратегия за нулеви отпадъци: методи и прилагане в черноморския басейн"/ ZeroWasteBSB по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020, организира еднодневна кампания за почистване на плажа за природосъобразен туризъм - Корал. В поредната проектна инициатива участие взеха също така учители от СУ „Никола Вапцаров“ гр. Царево и граждани. Децата с много желание и настроение се включиха в инициативата и докосвайки се до природата, сами разбраха колко е важно да се пази чиста тя.