Учениците от 2 в клас, участници в Клуб "Млад природолюбител", продължават своята дейност по Програма Екоучилища.

https://sway.office.com/3ZO6802F48aYsG6Z?fbclid=IwAR37SD9MZGCA8IuR77rMGIeIG4Tw-uIWFxCT9eLrIasO30767gx2Pi2OaaM