Учениците от 10 а 10 б клас присъстваха на здравна беседа на тема  "Оказване на първа помощ"