Отново повод за гордост
            Учениците от начален етап се завърнаха от Кралската лига на олимпиадата Кингс с шест златни, един сребърен и един бронзов медал. Поздравления лично поднесе директор Даниела Фелонова към Мартин Атанасов, Беата Дукова, Екатерина Стоянова, Емил Неделчев, Йоанна Красева, Георги Атанасов, Ангел Димов и Иван Енчев, поднасяйки им медал придружен със сертификат.