От утре 18.01.2023 год. / сряда/ учениците се връщат на училище.

От утре 18.01.2023 год. / сряда/  учениците се връщат на училище. Класните ръководители да уведомят ученици и родители!