от 24.01.2022 год. Графици присъствено и ОРЕС 5-12 клас