от 07.02.2022 год. / понеделник / смяна на учебните занятия