През месец Ноември 2022г. в СУ “Никола Вапцаров” гр. Царево, дистанционно се проведе финала на Олимпиадата КИНГС по английски език, в който участие вземаха 33 ученика от 2-ри, 3-ти и 4-ти клас. Всички участници, които постигнаха резултат по-висок от 50% получиха диплома със съответната степен, която съответства на резултата им! • Дипломи от първа степен: 1 ; • Дипломи от втора степен: 23 ; • Дипломи от трета степен: 10 ; Ученичката Йоанна Красева постигна най-висок резулатат в класирането и с резултат от 93% получи диплома от Първа степен