От 2.10 до 4.10.2020г колективът на СУ"Никола Й. Вапцаров" проведе обучение по платформата Microsoft Teams. Г-жа  Снежана Шишкова -лектор на обучението - представи новостите в платформата .