В периода от27.07-31.07 2020г учениците от трети клас с класни ръководители Диана Георгиева и Йордан Павлов включени в група за обща подкрепа участваха активно и с голямо желание в занимания по интереси, които протекоха по установена програма.