В часовете за Обща подкрепа през лятната ваканция учениците от 2 - в клас  сс класен ръководител Янка Василева продължиха с дейности, насочени към обогатяване на познанията си за природата. Дискутираха и творяха с ентусиазъм по теми за морските обитатели, животински представители, ролята на слънцето за развитието на детския организъм, здравословно хранене.