В периода от 13.07.2020 - 17.07.2020 г. ученици от 1 "а" клас с класен ръководител Мая Димитрова, включени в група за обща подкрепа, активно и креативно участваха в занимания по интереси.