Учениците от прогимназиалин етап заявиха своето „НЕ“ на агресията и претвориха своето виждане по проблема в рисунки, изработени в часовете по изобразително изкуство с преподавател Константин Янакиев. Така те се включиха в мероприятията – част от Седмицата за превенция на агресията.