Пред изминалата седмица учениците от  ГЦОУД - 1 б  отнова показаха колко са сръчни. Те с желание и интерес се включиха в часовете "Занимания по интереси" по зададените теми от г-жа Мима Попова. Следвайки насоките и напътствията, учениците сътвориха прекрасни апликации и рисунки.