Децата от 4б клас с класен ръководител г-жа Диана Янакиева рисуваха на тема"Моята бъдеща професия"(1-ви май)