Учениците от 1а клас илюстрираха рисунка на тема "Моето училище" и рецитираха стихове, свързани с красотите и рибарството в нашия град.

https://web.microsoftstream.com/video/12cabdc2-8ed5-4f0f-a88e-c9c619908ac8ървокласниците: