На 20 март с учениците от петите класове се проведе демонстрация на майсторско управление на велосипед. Специален лектор беше г-н Стоян Чайков от Клуб "Вело Царево". Обясниха се правилата, които учениците трябва да спазват, когато управляват велосипед. Демонстрираха се знания и умения за движението по пътищата и управление на велосипед по безопасен начин. Мероприятието имаше за цел да повиши информираността и вниманието на учениците по темата за безопасността по пътищата, както и да провокира промяна в рисковото им поведение в градски условия.