На 23.12.2022г във физкултурния салон се проведе Коледна хоротека за учениците от 5-7 клас.