На 23. 11. 20 г. се проведе тематичен час на класа по проблемите на киберпрестъпността и безопасното ползване на интернет. В инициативата се включиха учениците от 5 клас, педагогическият съветник Магдалена Георгиева и класните ръководители Кристина Колева, Едриана Вълчева, Катя Панайотова. Гост лектор беше Стоян Николов – представител на РУ на МВР – гр. Царево. Мероприятието е част от дейностите в рамките на Седмицата за превенция на агресията.

   Часът се проведе в електронна среда чрез образователната платформа Microsoft  Teams поради въведените противоепидемични мерки.