Учениците от 1 б клас показаха своята сръчност в изработването  на "Къщички за птици" от хартия