24 май - на този ден в България се чества делото на славянските просветители Кирил и Методий и българската просвета и култура, включително и създаването на кирилицата в Преславската книжовна школа. В навечерието на празника малките първокласници от 1А клас моделираха първата буквичка от своето име на ГЛАГОЛИЦА, след което ги представиха пред връстниците си.