На 05.06 и 06.06 педагогическите специалисти от СУ "Н.Й.Вапцаров" - гр. Царево  по Модул 2 взеха участие в обучение на тема: "Как да прилагам изследователския подход в своята работа?". Всеки от преподавателите взе активно участие в обучението, обмениха се иновативни идеи и добри практики. Обучението беше организирано от образователната платформа "Уча.се" , която през годините успя да се утвърди като безценен ресурс за много педагози и ученици, подпомагайки учебния процес. За пореден път доказахме, че нашите учители са мотивирани специалисти, които се стремят към овладяването на иновативни подходи и практики, подобряващи качеството на обучението в СУ "Н.Й.Вапцаров".