На 21.09.21 г. бе проведен инструктаж на учениците от начален етап в СУ “ Н. Вапцаров” - гр. Царево във връзка с кампанията на Министерство на вътрешните работи и Европейската мрежа от службите на пътна полиция ROADPOL - Дни на безопасността. Инициативата цели да се повиши осведомеността за решаващата роля на прилагането на съществуващото законодателство и за опасностите, които срещат всички участници в движението по пътищата.