На 10.06.2021г.  на учениците от 4 "а", "б", и "в"  от СУ "Никола Йонков Вапцаров" бе проведен инструктаж за предпазване от инциденти в морето и другите водни басейни. Господин Стефан Бъкларов  ги запозна с най-важните правила и изисквания за собствената безопасност при посещение на  всички водни басейни.