ИНФОРМАЦИЯ за подадени декларации за съгласие за тестване на ученици в СУ " Никола Йонков Вапцаров"- Царево /при достигане на 50% съгласие, учениците в дадена паралелка ще се върнат присъствено в клас/