В периода от 06.07.2020 - 10.07.2020 г. ученици от 2 "в" клас с ръководител Калина Овагемова, включени в група за обща подкрепа, активно и креативно участваха в занимания по интереси, които протекоха по установената програма. Второкласниците показаха знания за природата и се включиха с интерес в дейностите от изобразителното и приложно изкуство.