График обучение 5 - 12 клас от 04.02.2021 год. / четвъртък/

             СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

  “НИКОЛА  ЙОНКОВ  ВАПЦАРОВ” ГР. ЦАРЕВО

     ( 0590 5 20 18 Директор;  ( 0590 5 20 13 Зам.директори;

     ( 0590 5 20 31 Канцелария; ( 0590 5 20 39 Счетоводител;

             email : sounyv@abv.bg

 

Утвърдил:

Даниела Фелонова

Директор

 

Г Р А Ф И К

за провеждане на присъствено обучение и ОРЕС 

в гимназиален етап

 VIII - XII клас - I смяна

считано от 04.02.2021 год.

 

Час

Времетраене

от…..  до ……

Почивка

1

07:30 до 08:10

10 мин.

2

08:20 до 09:00

10 мин.

3

09:10 до 09:50

30 мин.

4

10:20 до 11:00

5 мин.

5

11:05 до 11:45

5 мин.

6

11:50 до 12:30

5 мин.

7

12:35 до 13:15

-

 

 

 

 

 

 

 

        СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

  “НИКОЛА  ЙОНКОВ  ВАПЦАРОВ” ГР. ЦАРЕВО

     ( 0590 5 20 18 Директор;  ( 0590 5 20 13 Зам.директори;

     ( 0590 5 20 31 Канцелария; ( 0590 5 20 39 Счетоводител;

            email : sounyv@abv.bg

 

Утвърдил:

Даниела Фелонова

Директор

 

Г Р А Ф И К

за провеждане на ОРЕС  в ГЦОУД  V клас - I смяна

считано от 04.02.2021 год.

 

Час

Времетраене

от…..  до ……

Почивка

1

08:00 до 08:30

10 мин.

2

08:40 до 09:10

10 мин.

3

09:20 до 09:50

30 мин.

4

10:20 до 10:50

10 мин.

5

11:00 до 11:30

10 мин.

6

11:40 до 12:10

10 мин.

7

12:20 до 12:50

-

 

 

 

 

 

 

 

 

     СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

  “НИКОЛА  ЙОНКОВ  ВАПЦАРОВ” ГР. ЦАРЕВО

     ( 0590 5 20 18 Директор;  ( 0590 5 20 13 Зам.директори;

     ( 0590 5 20 31 Канцелария; ( 0590 5 20 39 Счетоводител;

      email : sounyv@abv.bg

 

 

Утвърдил:

Даниела Фелонова

Директор

 

Г Р А Ф И К

за провеждане на ОРЕС  в прогимназиален етап

 V- VII клас - II смяна

считано от 04.02.2021 год.

 

Час

Времетраене

от…..  до ……

Почивка

1

13:30 до 14:00

20 мин.

2

14:20 до 14:50

20 мин.

3

15:10 до 15:40

40 мин.

4

16:20 до 16:50

15 мин.

5

17:05 до 17:35

15 мин.

6

17:50 до 18:20

15 мин.

7

18:35 до 19:05

-

 

 

 

 

 

     СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

  “НИКОЛА  ЙОНКОВ  ВАПЦАРОВ” ГР. ЦАРЕВО

     ( 0590 5 20 18 Директор;  ( 0590 5 20 13 Зам.директори;

     ( 0590 5 20 31 Канцелария; ( 0590 5 20 39 Счетоводител;

   email : sounyv@abv.bg

 

 

Утвърдил:

Даниела Фелонова

Директор

 

Г Р А Ф И К

за провеждане на присъствено обучение   в прогимназиален етап

 V- VII клас - II смяна

считано от 04.02.2021 год.

 

Час

Времетраене

от…..  до ……

Почивка

1

13:30 до 14:10

10 мин.

2

14:20 до 15:00

10 мин.

3

15:10 до 15:50

30 мин.

4

16:20 до 17:00

5 мин.

5

17:05 до 17:45

5 мин.

6

17:50 до 18:30

5 мин.

7

18:35 до 19:15

-