График ел.среда 5 - 12 клас от 12.03.2021 год.

             СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

  “НИКОЛА  ЙОНКОВ  ВАПЦАРОВ” ГР. ЦАРЕВО

     ( 0590 5 20 18 Директор;  ( 0590 5 20 13 Зам.директори;

     ( 0590 5 20 31 Канцелария; ( 0590 5 20 39 Счетоводител;

         email : sounyv@abv.bg

 

Утвърдил:

Даниела Фелонова

Директор

 

Г Р А Ф И К

за провеждане на ОРЕС  в прогимназиален етап

 V- VII клас - I смяна

считано от 12.03.2021 год. до 25.03.2021 год. включително

 

Час

Времетраене

от…..  до ……

Почивка

1

08:00 до 08:30

10 мин.

2

08:40 до 09:10

10 мин.

3

09:20 до 09:50

30 мин.

4

10:20 до 10:50

10 мин.

5

11:00 до 11:30

10 мин.

6

11:40 до 12:10

10 мин.

7

12:20 до 12:50

-

 

 

 

 

 

                                       СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

  “НИКОЛА  ЙОНКОВ  ВАПЦАРОВ” ГР. ЦАРЕВО

     ( 0590 5 20 18 Директор;  ( 0590 5 20 13 Зам.директори;

     ( 0590 5 20 31 Канцелария; ( 0590 5 20 39 Счетоводител;

      email : sounyv@abv.bg

 

Утвърдил:

Даниела Фелонова

Директор

 

Г Р А Ф И К

за провеждане на ОРЕС  в ГЦОУД  V клас - II смяна

считано от 12.03.2021 год. до 25.03.2021 год. включително

 

Час

Времетраене

от…..  до ……

Почивка

1

13:30 до 14:00

10 мин.

2

14:10 до 14:40

10 мин.

3

14:50 до 15:20

30 мин.

4

15:50 до 16:20

10 мин.

5

16:30 до 17:00

10 мин.

6

17:10 до 17:40

10 мин.

7

17:50 до 18:20

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

  “НИКОЛА  ЙОНКОВ  ВАПЦАРОВ” ГР. ЦАРЕВО

     ( 0590 5 20 18 Директор;  ( 0590 5 20 13 Зам.директори;

     ( 0590 5 20 31 Канцелария; ( 0590 5 20 39 Счетоводител;

                                                                        email : sounyv@abv.bg

 

Утвърдил:

Даниела Фелонова

Директор

 

Г Р А Ф И К

за провеждане на ОРЕС  в гимназиален етап

 VIII - XII клас - II смяна

считано от 12.03.2021 год. до 25.03.2021 год. включително

 

Час

Времетраене

от…..  до ……

Почивка

1

13:30 до 14:00

10 мин.

2

14:10 до 14:40

10 мин.

3

14:50 до 15:20

30 мин.

4

15:50 до 16:20

10 мин.

5

16:30 до 17:00

10 мин.

6

17:10 до 17:40

10 мин.

7

17:50 до 18:20

-