Графици електронна среда 5 - 12 клас от 26.11.2020 год.

              СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

  “НИКОЛА  ЙОНКОВ  ВАПЦАРОВ” ГР. ЦАРЕВО

     ( 0590 5 20 18 Директор;  ( 0590 5 20 13 Зам.директори;

     ( 0590 5 20 31 Канцелария; ( 0590 5 20 39 Счетоводител;

                email : sounyv@abv.bg

 

Утвърдил:

Даниела Фелонова

Директор

 

Г Р А Ф И К

за провеждане на ОРЕС  в прогимназиален етап

 V- VII клас - I смяна

считано от 26.11.2020 год.

 

Час

Времетраене

от…..  до ……

Почивка

1

07:30 до 08:00

10 мин.

2

08:10 до 08:40

10 мин.

3

08:50 до 09:20

30 мин.

4

09:50 до 10:20

10 мин.

5

10:30 до 11:00

10 мин.

6

11:10 до 11:40

10 мин.

7

11:50 до 12:20

-

 

 

 

 

 

 

              СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

  “НИКОЛА  ЙОНКОВ  ВАПЦАРОВ” ГР. ЦАРЕВО

     ( 0590 5 20 18 Директор;  ( 0590 5 20 13 Зам.директори;

     ( 0590 5 20 31 Канцелария; ( 0590 5 20 39 Счетоводител;

              email : sounyv@abv.bg

 

Утвърдил:

Даниела Фелонова

Директор

 

Г Р А Ф И К

за провеждане на ОРЕС  в ГЦОУД - V клас

считано от 26.11.2020 год.

Час

Времетраене

от…..  до ……

Почивка

1

13:30 до 14:00

10 мин.

2

14:10 до 14:40

10 мин.

3

14:50 до 15:20

30 мин.

4

15:50 до 16:20

10 мин.

5

16:30 до 17:00

10 мин.

6

17:10 до 17:40