Г Р А Ф И Ц И за провеждане на ОРЕС на ротационен принцип в начален, прогимназиален и гимназиален етап от 02.11.2021 год. / вторник/