Учениците от 5 клас доказаха своите умения за работа в екип и работа по проекти. Бяха разделени на групи, като всеки един от членовете получи индивидуална задача, с която да допринесе за общия резултат. Те представиха своите проекти по английски език в електронна среда в платформата „Тиймс” под формата на презентация. Всички участници в проекта се отнесоха към задачата съвестно и отговорно и изпълниха успешно поставената им задача.