ДЗИ сесия август/септември 2023 г.

Приемат се заявления за ДЗИ сесия август/ септември 2023 г. съгласно График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ от 26.06.2023 год. до 07.07.2023 год. 

Прикачени документи

График