Вътрешноинституционално обучение „Дигитална раница“

                                На 23.02.2023г. в СУ „Никола Й. Вапцаров“ гр. Царево се проведе вътрешноинституционално обучение на тема „Дигитална раница“. По проект „Образование за утрешния ден“ и създадената безплатна национална единна електронна платформа за образователни ресурси и съдържание всички учители, ученици и родители имат достъп до съдържанието на дигиталната раница, което се синхронизира с информацията от НЕИСПУО и Школо. Г-жа Фелонова – директор на училището запозна присъстващите педагогически специалисти с възможностите на платформата – достъп за учители, ученици и родители, свободни ресурси и използването им в учебния процес, начини за създаване на учебно съдържание и използването му, работа с MOZAIK.