Учениците от 1а клас с кл. ръководител Г. Димова отбелязаха Денят на Земята забавно и поучително.