Днес, в деня на ученическото самоуправление, в ролята на учители по английски език влязоха г-н Димов, г-н Василев, г-жа Гарджева, г-н Цветанов.

     Благодаря им за доброто представяне!!!